FASTIGHET

Rektor
Stefan Jern - Tel 0586-617 31

Biträdande rektor
Jimmy Andersson - Tel 0586-613 19