VIKTIG INFORMATION

INFORMATION 

Rektor

Stefan Jern - Tel 0586-617 31

Biträdande rektor

Jimmy Andersson - Tel 0586-613 19

Tack för hösten 2020

 

Julen stundar och med den ett välbehövligt juluppehåll för alla elever. Alla elever har genomfört höstterminen 2020 på ett mycket bra sätt. Hösten har varit annorlunda mot vad vi är vana men trots det så har vi försökt att genomföra våra dagar på gymnasiesärskolan så vanligt som möjligt.

Jag vill passa på att tacka er ungdomar samt er hemma för att ni är uppmärksamma på symptom och följer de rekommendationer som ges. Vi avslutar hösten 2020 den 22 december med en trevlig dag klassvis och går ordinarie tider.

 

I nuläget har vi inga indikationer på att vi ska behöva ändra vårt sätt att arbeta utifrån Covid-19 utan räknar med att alla elever på gymnasiesärskolan är på plats onsdagen den 13 januari kl. 08.00. Vi ser fram emot en ny termin 2021 där vår förhoppning är att allt så småningom ska kunna bli som vanligt igen.

 

 

God Jul och Gott Nytt År!

 

 

Stefan Jern                        Jimmy Andersson

Rektor                                 Bitr. rektor

Vi får en del frågor om vilka regler som gäller vid förkylningssymptom. All information om vad som gäller Covid-19 finns på folkhälsomyndighetens hemsida. För att det ska vara enkelt för er som föräldrar så har vi tagit ut det viktiga. Följande är FHM:s rekommendationer som vi följer och gäller i vår verksamhet fr.o.m. 2020-11-26 och tillsvidare.

 

  • Lättare symptom i mindre än 24 h. Då ska eleven stanna hemma 2 dagar utan symptom. Sen kan eleven återgå till skolan.

 

  • Symptom i mer än 24 h. Eleven ska då stanna hemma i minst 7 dagar. De sista 2 dygnen ska vara utan feber och med gott allmäntillstånd. Därefter kan man återgå till skolan men man är hemma i minst 7 dagar. Detta gäller även om man har kvar max 2 lindriga symptom (lätt hosta och lätt snuva eller lukt- och smakbortfall) och baseras på bedömningen att individer med normalt tillfrisknande inte smittar andra med Covid-19 efter 7 dygn.

 

  • Om eleven har ett positivt test så ska eleven vara hemma minst 7 dagar från insjuknandet. De sista 2 dygnen ska vara utan feber och med gott allmäntillstånd. Därefter kan man återgå till skolan men man är hemma i minst 7 dagar.

 

  • Om eleven har ett negativt test av covid-19 kan återgång till skola ske när man är frisk, allmäntillståndet tillåter och man varit fri från feber i 2 dygn.

 

  • Om konstaterad Covid-19 finns i hemmet ska eleven stanna hemma enligt de karantänsregler som gäller för barn/ungdom i gymnasieålder. Här inför Möckelngymnasiet Karlskoga kommun samma regler i gymnasiesärskolan som gäller för gymnasieskolan. Om eleven inte uppvisar symptom efter 7 dagar får eleven återgå till skolan. Om en elev under denna tid får symptom tag kontakt med vården och rådgör om eventuell testning och följ råden.

 

  • En person med konstaterad Covid-19 får inte lämna/hämta en elev vid skolan. Detta gäller även om det sker utomhus.

 

Vi får också frågor om information gällande smitta på skolan och i så fall hur många som är smittade. Vi gör inga uppdateringar om smitta generellt på skolan. Så länge smittskydd inte hör av sig så bedriver vi vår verksamhet enligt gällande restriktioner. Skulle vi få en smitta som smittskydd bedömer skulle påverka oss på gymnasiesärskolan tar de kontakt och vi kontaktar i vår tur er. Vi förstår att många av er känner en oro vilket är helt naturligt.


Det är en svår och utmanande situation vi alla befinner oss i. På gymnasiesärskolan gör vi allt vi kan för att hindra smittspridning och vi utvecklar våra arbetssätt runt detta hela tiden. Det viktiga är att vi hjälps åt och stannar hemma vid symptom.  

 

I tjänsten

Stefan Jern                         Åsa Book

Rektor                                 Skolsköterska