VIKTIG INFORMATION

INFORMATION 

Rektor

Stefan Jern - Tel 0586-617 31

Biträdande rektor

Jimmy Andersson - Tel 0586-613 19

Pandemin med Covid-19 är inte över och vi får förhålla oss till detta både professionellt och privat. Smittan sprids i omgångar och vi jobbar fortfarande med restriktioner som gäller besök på skolan, utflykter m.m. men också med att hålla avstånd i skolans miljö. Utöver detta så är det fortfarande krav på extra städning i våra lokaler och krav på god handhygien för alla.

 

Trots alla åtgärder så är den mest effektiva metoden att förhindra smitta att stanna hemma om man är sjuk. Då och då kommer elever till skolan med symptom och i andra fall utvecklar elever symtom under dagen. Dessa symptom kan ha många möjliga förklaringar och behöver inte alls betyda Covid-19. Det kan vara allergi eller en vanlig förkylning. Vi kan dock inte vara säkra på det. Av den anledningen ber vi er ibland att komma och hämta ert barn/ungdom om vi ser eller hör symptom som skulle kunna vara Covid-19.

 

Vi gör detta för allas skull. Vi gör det för att vi ska kunna hindra ett klusterutbrott och hålla skolan öppen så långt det är möjligt.

 

Jag och all personal förstår att det ibland kan innebära svåra omprioriteringar av er tid och eventuellt extra resor men vi ber om överseende med det.

 

I tjänsten

 

Stefan Jern

Rektor