På Nytt - UF

UF-företaget, På-Nytt UF,

drivs av elever från Gymnasiesärskolan på Möckelngymnasiet.

Utifrån ett miljömedvetet perspektiv jobbar företaget med att ta hand om gamla möbler och ting som sedan renoveras och får ett nytt liv.